Procesindustrie

Filtertechniek - Industrieel (Britisch Filters)

NELLIE voor bierfiltratie

Filtertechniek - Nellie (Britisch Filters)Voor onder andere:

 • sherry
 • siroop
 • whisky
 • inkt
 • olie
 • verf
 • slangen gif
 • mond en klauwzeer vaccin

Nellie is een plaat-aarde filter met de solide vochtwerende capaciteit en flexibiliteit van een aardfilter en de stabiliteit en eenvoud van een plaatfilter. De filtermatten bevatten diatomateuze aarde en cellulose die zorgvuldig geproduceerd en een filtratie medium vormen die anders is dan alle andere bekende filtraties. Alhoewel de eenheid klein is, is de
capaciteit groot met een vermogen van 5.000 tot 6.000 vaten bier (1 vat is 1,6 hl). Dit wordt mogelijk gemaakt door de extreem grote capaciteit om vaste deeltjes vast te houden door de filtermatten en de eliminatie van filterplaten. De drainageribben zijn in de matten geperst, welke na montage zelf ondersteunend zijn. De behuizing is daardoor bijna geheel gevuld met het te filtreren medium: dode ruimte is daardoor minimaal. De geringe afmetingen van de NELLIE gecombineerd met de grote mobiliteit opent nieuwe mogelijkheden in de lay-out van fabrieken.

De benodigde down-time voor reiniging en herpakken van de filtermatten kan lang zijn. Om er voor te zorgen, dat het proces continu doorloopt kan het noodzakelijk zijn extra filters te installeren. Dit kan een kostbare zaak zijn. Doordat het NELLIE systeem gebaseerd is op reguliere vervanging van de filtermatten, kan alle service en onderhoud door British Filters gedaan worden. Op deze wijze krijgt de brouwer een efficiënte en economische manier van brouwen tegen een lage kapitaalskostprijs.

NELLIE MINOR is een kleinere variant met een 1/3 derde capaciteit. Dit model is ontwikkeld voor de kleinere brouwer of kleinere batches. Vanaf 5 barrels (=8 hl) per batch.

POLYNELLIE voor bier stabilisatie

Polynellie verschilt van de andere Nellies doordat de filtermatten een hoeveelheid Polyclar AT poeder bevatten. Het poeder is uiterst effectief in het verwijderen van polyphenoïden, die anders een troebele vloeistof veroorzaken.
Het middel heeft geen filterende werking en het bier dat door het filter passeert, zal er helder uit zien. Een troebelheid van maximaal 1.0 EBC eenheden wordt aanbevolen.
De afmetingen en fittingen van de Polynellie zijn gelijk aan die van de filter Nellies en daardoor zijn de onderdeellijsten voor beide modellen gelijk. Standaard wordt de unit geleverd met een IN naar OUT stroomrichting. De Nellie is voor grovere filtratie (roughing) en de Polynellie voor fijne filtratie (polyshing).

Gemini kaarsen filtratie

Het Gemini filter bestaat uit een drukvat, dat het unieke gepatenteerde Gemini filter bevat. De kaarsen werken als fijne zeef en worden gebruikt als ondersteuning (tussenschot) voor een bed neergeslagen poeder. Dit filtreerpoeder werkt als het filtratie medium die onreinheden in de vloeistof opvangt. Aan het einde van de batch, verwijdert een tegengestelde stroming het filtreerbed samen met de onreinheden. De cyclus vindt plaats zonder openen van het drukvat.

Met meer dan 20 jaar succesvolle inzet biedt de Gemini een betrouwbaar, effectief en bewezen filtratie systeem voor onder andere luchtvaart brandstoffen.

Filtertechniek - Germini 1 (Britisch Filters)

De leverbare systemen zijn in duplex uitvoering voor een continu proces, enkelvoudig voor batch verwerking van bijvoorbeeld tank naar tank transfer en draagbare systemen voor multi-systemen. Stroomsnelheden tot 750 m3/uur zijn haalbaar voor luchtvaart brandstoffen.

Een typische brandstof pijpleiding heeft een tweevoudig filter, doseer vat en zak vat. Eén filter is in werking terwijl de tweede opnieuw gecoat kan worden, waarna ze gereed voor gebruik is.

Filtertechniek - Germini 2 (Britisch Filters)

Nadat de stroming van het ene naar het andere filter geschakeld wordt, vindt het terugspoelen en opnieuw coaten uitsluitend plaats middels kleppen en zonder het vat open te hoeven maken.

Het verbruikte filter wordt met behulp van het zak filter herwonnen, zodat verlies van brandstof wordt voorkomen en afval- en veiligheidsproblemen worden geminimaliseerd speciaal in vergelijking met losse filter elementen.

De voordelen van het systeem zijn:

 • Super B Filterhulp Retentie: karakteristieke hoge weerstand tegen drukgolven door de 40 micron maas grootte van de tussenschotten.
 • Weerstand tegen dichtslibben van het poreuze tussenschot door de 38% opening van het tussenschot.
 • Uitstekende cake stabiliteit (bijvoorbeeld pre-coating in stroming loze toestand) resulterende in een homogene laag tussen en over de spiraaldraden.
 • Hoge recirculatie capaciteit.
 • Ontwikkeld voor een drukverschil van 10 bar in beide stroomrichtingen.

Filter persen

Een filterpers is in essentie een alternatieve constructie voor filterplaten en filtermedia, die samengebouwd worden in een filter chassis. De platen worden zo geconstrueerd, dat de compressiedruk uitsluitend op de buitenomtrek van het filtermedium komt, zodat de samengedrukte randen als pakkingen fungeren en lekkage van de vloeistof vanuit het binnenste gedeelte voorkomen wordt. Vanzelfsprekend zijn er vele variaties op dit thema.
De filterplaten zijn een hoofdonderdeel van de filterpers. Aangezien ze essentiële mechanische ondersteuning geven voor het filtratiemedium en de manier waarop de vloeistof verzameld en gedistribueerd wordt. Ze zijn ontworpen om dit doel te bereiken met een minimaal drukverschil wanneer het filter in werking is.

De platen bevatten één of twee basis typen ondersteunende oppervlakken. De eerste heeft een regulier patroon van opstaande ribben en deze constructievorm wordt gevonden in platen die gevormd worden door gieten of persen. Met deze type platen worden de filtreermedia ondersteund door de toppen van de ribben, terwijl de vloeistof vrij beweegt door de kanalen tussen de ribben.

Het tweede type steun oppervlak bestaat uit vlakke platen die een grote hoeveelheid perforaties hebben en worden meestal gevonden in gefabriceerde constructies. Zulke platen bestaan meestal uit een open frame waaraan twee geperforeerde platen gescheiden door een afstandsring gemonteerd zijn. Bij dit type filter ligt het filtreermedium vlak tegen de metalen platen, terwijl de vloeistof tussen de platen doorloopt.

Filtertechniek - Filter persen (Britisch Filters)

Filtreer medium
Het filtreer medium dat gebruikt wordt in de filterpersen is meestal een cellulose mengsel of filtreer papier. Er kan echter ook geweven materiaal, poreuze plastic, e.d. gebruikt worden. Filtreer papier gedraagt zich voornamelijk als fijne zeef of als steun voor bedden filtreer poeder die toegevoegd kunnen worden om het filtreren te verbeteren.